Strona główna

GIMNAZJUM

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- koła zainteresowań
- języki obce: angielski, niemiecki
- wszechstronny rozwój ucznia
- przyjazna atmosfera
- biblioteka szkolna
- bezpieczeństwo ucznia
- pedagog szkolny
- rzecznik praw ucznia
 
Atuty szkoły:
 • osiągnięcia dydaktyczne, artystyczne, sportowe uczniów
 • autorski system oceniania
 • jednolity strój uczniowski
 • popołudniowe zajęcia rozwijające zainteresowania, rozszerzające wiedzę
 • sukcesy i osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
 • profesjonalna opieka nad uczniami z dysleksją
 • gabinety przedmiotowe wyposażone w podręczniki 
  (uczniowie nie noszą książek do szkoły)
 • współpraca z Radą Miasta
 • propagowanie aktywnego wypoczynku w ramach SKKT i Edukacji Morskiej

 

"Comenius" 

Nasza szkoła bierze udział w unijnym projekcie "Comenius". 

Projekt ma na celu: 

 • wzmocnienie poczucia przynależności uczniów do ich kultury i wzbudzenie poczucia przynależności do kultury europejskiej
 • zmniejszenie uprzedzeń do innych kultur i narodowości
 • wzbogacanie znajomości języka angielskiego
 • zaangażowanie uczniów w wolontariat
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości wśród uczniów poprzez udział w projekcie
 • możliwość zaprezentowania swojej szkoły, miasta, regionu poza granicami naszego kraju